top of page
Kollegor på jobbet

Innehållsstrategi.

Innehållsstrategi för content

Idag finns det många sätt att nå potentiella och befintliga kunder på. En blogg på er hemsida, nyhetsbrev, fysiska utskick och medlemstidningar är bara några exempel. För att säkerställa att ni väljer rätt kanal och rätt innehåll är det viktigt att ha en väl genomarbetad strategi att utgå från.

Vi hjälper er gärna med er innehållsstrategi. Vi identifierar vilka kanaler som passar er bäst, och sätter en strategi och plan för ert content, både när det kommer till innehållet i sig och frekvensen på aktiviteten i de olika kanalerna. 

När vi tar fram våra innehållsstrategier tar vi avstamp i era affärsmål, er målgrupp och syftet med marknadsföringen.

Affärsstrategi

Vill du ha hjälp
med innehålls-strategi?

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page